Home > Neutreeko > Puzzles > Fiendish 2251-25001. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a3, 7. d2-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a3, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a3, 7. c3-b3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a3, 7. d4-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a3, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a1?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-a1?,7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-c2?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-e1?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. c1-e1?,7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-d1?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-b5?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-b5?,7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-b5?,7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e1?,7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e1?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e1?,7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e1?,7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e4?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e4?,7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e4?,7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e2-e4?,7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e5-a5?,7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e5-a5?,7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-c1, 5. e1-d2, 6. e5-a5?,7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. a1-a5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. a1-a5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. a1-e1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. a1-e1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. a1-b2, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-a1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-a1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-e1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-e1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-e4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. b1-e4, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e2-e4, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b1?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-e1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-c2?,5. e1-d2, 6. e5-e1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c2, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c2, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c2, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. b2-c2, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-a1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-a1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-a1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-a1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-a1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-b4, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-b4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-b4, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-b4, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-b4, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-a5?,5. e1-d2, 6. a5-e5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-e3?,5. e1-d2, 6. e3-d3, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e5-e3?,5. e1-d2, 6. e3-e5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a2?,5. d4-d1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-a3?,5. e1-a1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b5?,5. e1-a1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-b5?,5. d4-d1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. b2-d2?,5. e1-a1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-b5?,5. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-e4?,5. e1-e3
1. e3-d4, 2. c5-e5, 3. b1-e1, 4. e2-e4?,5. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. d1-d3, 5. c1-e3, 6. d3-e4, 7. e3-d3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-b1, 5. c1-e3, 6. b1-e4, 7. e3-d3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-b1, 5. c1-e3, 6. b1-e4, 7. d4-d2
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. d1-a4?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. d1-a4?,5. d4-d1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. d1-e1?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. d1-e1?,5. c3-d2
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. d1-e2?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-a1?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-a2?,5. c1-a1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-a2?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-b5?,5. c1-a1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-b5?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-e2?,5. c1-a1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. b2-e2?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a3?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a3?,5. c3-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a3?,5. d4-d2
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a5?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a5?,5. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a5?,5. c3-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-a5?,5. d4-d2
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-c4?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-c4?,5. d4-d2
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-e5?,5. c1-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-e5?,5. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-e5?,5. c3-e3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. b1-c1, 4. c5-e5?,5. d4-d2
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-a1, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-a1, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-a3, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-b1, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-b1, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-b5, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-b5, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-c1, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-c1, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-e2, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-e2, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. b2-c3, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-b1, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-b1, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-a3, 7. a2-b1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-a3, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-a3, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-d1, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-d1, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e2, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e2, 7. c4-d3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e2, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e3, 7. a2-b1
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e3, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e3, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. d3-e4, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. c5-a3, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. c5-a5, 7. a2-a4
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. c5-a5, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. c5-a5, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. c5-e5, 7. a2-b3
1. e3-d4, 2. e2-d1?,3. c3-c4, 4. d1-d3, 5. b1-a2, 6. c5-e5, 7. d4-d5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. b2-c2, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-d1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-b5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. e2-e5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a3, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a3, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a3, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a5, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-a5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-c4, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-c4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-c4, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-c4, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e2, 5. e1-d2, 6. c5-e5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a2, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-a3, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-b5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. b2-c1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-b1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-c1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-d1, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. c2-e4, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d2-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-e3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-a5, 7. d4-e4
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-e1, 7. c3-c5
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c5-e5, 5. e1-d2, 6. e5-e1, 7. d4-d3
1. e3-d4, 2. e2-c2?,3. b1-e1, 4. c2-e4?,5. c3-c1
1. e3-d4, 2. c5-a5?,3. b1-e4, 4. a5-e5, 5. e4-e3
1. e3-d4, 2. b2-a1?,3. d4-d1
1. e3-d4, 2. b2-a2?,3. c3-c1
1. e3-d4, 2. b2-a2?,3. d4-d1
1. e3-d4, 2. b2-a3?,3. b1-a1
1. e3-d4, 2. b2-a3?,3. c3-c1
1. e3-d4, 2. b2-b5?,3. b1-a1
1. e3-d4, 2. b2-b5?,3. c3-c1
1. e3-d4, 2. b2-b5?,3. c3-c4
1. e3-d4, 2. b2-b5?,3. d4-d1
1. e3-d4, 2. b2-c1?,3. b1-a1
1. e3-d4, 2. b2-d2?,3. b1-a1
1. e3-d4, 2. e2-b5?,3. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-b5?,3. c3-c4
1. e3-d4, 2. e2-e1?,3. c3-c4
1. e3-d4, 2. e2-e5?,3. c3-c1
1. e3-d4, 2. e2-e5?,3. c3-c4
1. e3-d4, 2. c5-a3?,3. b1-e4
1. e3-d4, 2. c5-c4?,3. b1-e4
---
1. b1-e4?,2. c5-d4(black wins in 19 moves)
1. e3-c1?,2. e2-c2(black wins in 21 moves)
1. c3-d3?,2. c5-c1(draw)
1. c3-a3?,2. b2-d2(black loses in 26 moves)
1. c3-a5?,2. e2-c2(black loses in 18 moves)
1. c3-a5?,2. c5-a3(black loses in 18 moves)
1. c3-e1?,2. c5-c1(black loses in 12 moves)
1. b1-e1?,2. b2-d2(black loses in 10 moves)
1. c3-c1?,2. b2-d2(black loses in 10 moves)
1. c3-c4?,2. e2-d3(black loses in 8 moves)
1. b1-a2?,2. c5-c4(black loses in 6 moves)
1. c3-e5?,2. e2-c2(black loses in 6 moves)
1. e3-d3?,2. e2-c2(black loses in 6 moves)
1. e3-e5?,2. e2-c2(black loses in 6 moves)
1. b1-a1?,2. e2-c2(black loses in 4 moves)
1. b1-a1?,2. c5-c4(black loses in 4 moves)